فید یا سایه روشن / Fade

فید یا سایه روشن چیست؟ از گذشته تا امروز در مدل های موی آقایان کنارهای سر با یک قانون کار

بیشتر بخوانید

راه موفقیت از شهر مو میگذرد!

مسیر آرایشگری از شهر مو میگذرد حرفه آرایشگری به یک علم تبدیل شده و اصول خاص خودش را دارد به

بیشتر بخوانید