نتایج و کارت ورود به آزمون

آموزشگاه مراقبت زیبایی شهرمو زیرنظر سازمان فنی حرفه ای کل کشور هنرآموزان و همراهان همیشگی شهر مو از این پس

مطالعه بیشتر

آشنایی با پوست و مو

آناتومی و فیزیولوژی پوست • جلد یا پوست 12 – 15 درصد وزن بدن را تشکیل میدهد. • پوست سالم

مطالعه بیشتر

ابزار شناسی پیرایش مردانه

ابزار شناسی آشنایی با ابزار و لوازم پیرایش مردانه وسایل و ابزاری که در یک آرایشگاه باید در نظر گرفته

مطالعه بیشتر